Garantier & Försäkringar

Vad händer om min produkt går sönder eller skadas?

Om din produkt upphör att fungera på grund av interna fel, utan påverkan från yttre faktorer som till exempel att produkten har fallit eller skadats av vätska, täcks detta vanligtvis av tillverkarens garanti, vilken vanligtvis gäller i ett år. I sådana fall bör du vända dig till tillverkaren eller auktoriserad serviceleverantör för att få problemet åtgärdat inom garantiperioden.

Om det rör sig om en Apple-produkt, bör du kontakta Apple direkt. För andra varumärken, vänligen ta kontakt med oss via chatt/tele/mail så hjälper vi dig vidare.
Vid skada eller stöld; 

När du leasar utrustning genom oss är dina produkter försäkrade mot både stöld och skada under hyresperioden (om du inte aktivt valt att avstå från vår medföljande försäkring). Denna försäkring har en låg självrisk i jämförelse med vanliga företagsförsäkringar.

Det är en perfekt lösning om du exempelvis tappar din telefon eller dator eller om det inträffar en inbrottsskada på ditt kontor. I sådana fall kan vi antingen reparera eller ersätta de drabbade produkterna snabbt och smidigt för att minimera eventuella avbrott i din verksamhet. Kontakta oss om en skada eller stöld uppstår, och vi kommer att inleda en försäkringsprocess med målet att snabbt tillhandahålla en ny eller reparerad produkt för att säkerställa minimal påverkan på din verksamhet.


Apple Service & Support 

Här är kontaktuppgifterna till Apple Support för dina frågor rörande både hård- och mjukvara: Telefon: 020-100 529 Webbplats: http://apple.com/se/support

 

Om du letar efter auktoriserade servicecenter för Apple-produkter i Sverige, kan du hitta en lista här: https://locate.apple.com/se/sv/


Vad är beloppet för självrisken? 

Självrisken för vår leasingförsäkring varierar och beror på vilken bank ditt avtal är tecknat med. I de flesta fall ligger självrisken mellan 1 000 kr och 3 000 kr vid skada eller stöld. Självrisken kan skilja sig beroende på händelsens omfattning. 

Vid garantirelaterade ärenden är reparationen kostnadsfri och ingen självrisk tas ut. Om du har några frågor kring detta är du välkommen att kontakta oss.


Kan jag använda min hemförsäkring istället för Månadsvis leasingförsäkring? Det är inte möjligt att använda din hemförsäkring för de produkter som du leasar genom oss. Hemförsäkringen täcker normalt inte produkter som är leasade av ditt företag. Dessutom inkluderar vanligtvis inte hemförsäkringen fullständig ersättning av produktens värde, vilket vår allriskförsäkring gör.

När du leasar utrustning via Månadsvis är det nödvändigt att försäkra all utrustning mot stöld och skada under hyresperioden. Vår allriskförsäkring erbjuder en förmånlig självrisk jämfört med traditionella företagsförsäkringar. Detta är särskilt användbart om olyckan skulle vara framme, exempelvis om din telefon eller dator tappas eller om det inträffar en inbrottsskada på ditt kontor.

I dessa situationer kan vi snabbt reparera eller ersätta produkterna för att minimera eventuell störning i din verksamhet. Om du så önskar kan du behålla din befintliga företagsförsäkring. Kontakta oss vid beställning så kan vi diskutera detta alternativ närmare.


Måste jag försäkra min produkt?

Ja, det är obligatoriskt att försäkra all utrustning mot stöld och skada under hela hyresperioden när du leasar produkter från oss. Vi erbjuder en förmånlig allriskförsäkring med en låg självrisk i jämförelse med vanliga företagsförsäkringar. Detta alternativ är särskilt fördelaktigt om olyckan skulle vara framme, till exempel om din telefon eller dator skadas eller om det inträffar en inbrottsskada på ditt kontor. Vid sådana händelser kan vi snabbt reparera eller ersätta produkterna för att minimera eventuella avbrott i din verksamhet. 

Om du föredrar det, har du möjlighet att använda din befintliga företagsförsäkring. I så fall rekommenderar vi att du kontaktar oss för att diskutera detta alternativ vid beställningstillfället.